środkowisko

Zero Waste, to temat ostatnimi czasy bardzo gorący, czyli ogólnie pojęty styl życia, w którym to staramy się generować jak najmniej odpadów, śmieci. Powoduje to tym samym mniejsze zanieczyszczenia środowiska. Dosłownie „zero marnotrawienia”, „zero trwonienia”. Jest to przede wszystkim cel etyczny, ale też ekonomiczny czy nowatorski, w którym zakłada się, że ważniejsze jest zużywanie zasobów posiadanych a nie tworzenie odpadów. Jest to odpowiedzialna produkcja, ograniczona przemyślana konsumpcja. Dlaczego napisałam less waste? Dlatego, że do pełnej idei zero waste jest mi jeszcze zdecydowanie daleko, a dzisiaj przedstawię moje kroki, które podjęłam już jakiś czas temu. Na temat zero waste, czym ono ...

WHAT I LIKE

realizacja: estinet.pl